Utomhusvistelse

...arbetar vi mycket utomhus, där barnen på plats i naturen får uppleva, undersöka, utforska och upptäcka naturvetenskapens olika fenomen i sin vardag. De får utforska naturen med hela sin kropp och alla sina sinnen. Alla dessa upptäckter ligger till grund för lärandet. Vi arbetar med alla våra sinnen, lyssnar, tittar, luktar, smakar och känner. Kunskap kan nås och visas på många olika sätt. Vi ska använda många olika estetiska uttryckssätt. Vi ska utnyttja det rika kulturutbudet som en storstad ger.

Dela: