Språk och matematik

...arbetar vi varje dag med språk och matematik. I de lägre åldrarna på ett lekfullt sätt för att med stigande ålder öka svårighetsgraden. Vi kommer regelbundet göra uppföljningar så att vi tidigt kan ge extra stöd där det behövs.I det dagliga arbetet ska de senaste tekniska hjälpmedlen ingå som ett naturligt inslag.

Dela: