Skolsköterska

Skolhälsovården tar över efter barnhälsovården när barnet börjar skolan. Vi arbetar förebyggande, följer barnens hälsoutveckling och erbjuder regelbundna hälsoundersökningar med syn och hörselkontroll. Vaccinationerna följer det nationella barnvaccinations-
programmet.
I förskoleklass erbjuds alla barn en sista läkarkontroll samt den andra vaccinationen mot mässling/påssjuka/röda hund.
Elever och föräldrar kan på eget initiativ söka skolhälsovården när så behövs.
Skolsköterskan Malin Ridderström finns på skolan alla dagar i veckan och skolläkare har mottagning på skolan en dag i veckan.

 

Malin Ridderström
Skolsköterska
malin.ridderstrom@stockholm.se
08-508 432 39

 

Dela: