Skolan

Pedagogik

Utomhusvistelse, Mentorskap, NO/Teknik, Språk och Matematik, Kultur och Skapande, En del av världen

Organisation

Vi har inte traditionella klasser på vår skola, utan vi grupperar barnen i hemvister med ca 50-60 barn i varje hemvist