Pedagogik

Mentorskap

...Vi vet att vi människor oavsett var vi bor, hur gamla vi är och i vilken tid vi lever i behöver bli sedda, uppskattade och känna tillhörighet
Så på Lugnets Skola...