Organisation

Hemvister
Vi har inte traditionella klasser på vår skola, utan vi grupperar barnen i hemvister med ca 50-60 barn i varje hemvist. Varje hemvist är indelat i fyra färg- eller mentorsgrupper: röd, grön, blå och gul. Ansvarig för varje färggrupp är mentorn (se nedan).
I hemvisten jobbar cirka sex pedagoger varav två är lärare och fyra är fritidspersonal.

Lärares uppgifter
Läraren är ansvarig för sina specifika ämnen i hemvisten, antingen Svenska och So eller Matte, No och Teknik. Lärarens huvudfokus är alltså på ämnet men självklart ansvarar läraren tillsammans med omsorgspersonalen över barnets hela dag och välbefinnande.

Mentors uppgifter
Fritidspersonalen i hemvisten är mentorer för barnen. Mentorn ansvarar i första hand för ca 13 barn. Mentorn har inskolningssamtal med barn och föräldrar, är länken mellan skolan och hemmet och har varje vecka en mentorstimme med sin barngrupp. På mentorstimmen pratar man tillsammans med barnen bland annat om inflytande, demokrati och andra viktiga frågor. Varje mentor har ett specialområde som den är ansvarig för, tillexempel musik, idrott, skapande och drama.

Tillsammans kallas de pedagoger
För att göra det enkelt för oss i vardagsarbetet kallar vi all fritidspersonal och alla lärarna för pedagoger.

Exempel på arbetsgrupper
Ibland arbetar röd och grön grupp ihop i en arbetsgrupp inomhus, medan blå och gul tillsammans går ut i skogen som en arbetsgrupp. På eftermiddagen går de som var ute in och de som var inne på morgonen går ut. Nästa dag kanske röd och blå grupp arbetar tillsammans och gul och grön tillsammans. På detta sätt får man faktiskt inte bara kompisar i sin färggrupp utan man får tillslut 49 kompisar som man känner väl.

Olika pedagogiska rum
Vi tror att det traditionella klassrummet är ett av många pedagogiska rum. På Lugnets skola vill vi erbjuda många olika sådana rum, som tillexempel skogen, parken och staden. Alla barn lär sig på olika sätt, några vill ligga på magen andra vill sitta vid ett bord eller vid en dator. Några arbetar bäst i grupp, andra vill sitta för sig själv eller i en mindre grupp. På Lugnets skola erbjuder vi  många olika arbetsmiljöer och skapar ”rum i rummet”. Vi har satsat på flexibla inredningar som vi anpassar efter barnens behov och arbetets upplägg.

Möjliggörargruppen/Servicegruppen
För att arbetet med vårt huvuduppdrag undervisning skall flyta på så smidigt som möjligt för alla barn och pedagoger, har vi satsat på att ha rejält med personal som kan backa upp alla duktiga pedagoger. Hos oss jobbar Bibliotekarie/IT-pedagog, Specialpedagog, Intendent, Lokalvårdare, Matsalspersonal, Skolsköterska samt en IT-Samordnare. 

Dela:
Kategorier: