No/Teknik

...arbetar från tidiga åldrar med teknikämnet på ett konkret och lustfyllt sätt. Vi ska bygga och konstruera, tänka och diskutera för att kunna dra kloka och lärdomsfulla slutsatser. I det dagliga arbetet ska de senaste tekniska hjälpmedlen ingå som ett naturligt inslag.

Dela: