Mentorskap

...arbetar med mentorskap, där varje barn tillhör en mindre mentorgrupp på ca 10 barn som leds av en vuxen mentor. Mentorn är den som kommer ha ett extra öga på ditt/ert barn. Som kommer vara länken mellan förskolan/skolan och hemmet. I mentorgruppen kommer vi aktivt arbeta med social och emotionell träning, så att barnen bättre ska förstå sig på och läsa av sina egna och andras känslor och sinnesstämningar och anpassa sitt beteende efter det. Vi ska kunna alla barns namn och alltid tilltala dem med namn, uppmuntra positiva beteenden och se alla barn varje dag.

Dela: