Mål och resultat

Skolan är mål- och resultatstyrd. Vi arbetar hela tiden mot uppsatta och mätbara mål. Det kan vara kunskapsmål, men även mål som handlar om trygghet, trivsel, delaktighet och inflytande. Staten och staden gör en del centrala mätningar som betyg, nationella prov och Brukarundersökningar. På Lugnets skola gör vi dessutom olika typer av uppföljningar, för att se till att vi arbetar på ett bra och effektivt sätt mot våra uppställda mål.
På denna sida redovisar vi en del av våra resultat för Vårterminen 2017.

 

Dela:
Kategorier: