Lugnets Gyllene Ord

Utgångspunkten är att den enskilda människan vill göra det som är gott och ha roligt tillsammans med andra. Vi ska behandla varandra med respekt och alla typer av kränkningar och trakasserier är förbjudna. Det är genom samtal vi ska mötas för att dela åsikter, idéer och känslor av både olust och välbehag. Vi skapar förutsättningar för ett livslångt lärande i en miljö som präglas av ömsesidig respekt och dynamiskt samspel människor emellan.
Våra små och stora barn/elever lär sig att ta eget ansvar och utvecklas i sitt lärande utifrån sina egna förutsättningar. De ska känna sig stolta över sina prestationer utan att behöva jämföra sig med andra. Vi arbetar med att stärka inflytande, medbestämmande och delaktighet för såväl barn/elever, föräldrar som personal. Våra barn lär sig demokratiska spelregler genom praktisk erfarenhet. Varje dag möts vi, barn/elever, personal och föräldrar med en strävan att tillsammans lyfta varandra. Hos oss har alla rätt att känna sig trygga, sedda och bekräftade.

För att nå dit gäller det att alla:

Barn och elever

• Säger snälla saker
• Gör saker tillsammans
• Säger förlåt och tröstar
• Lyssnar på och hjälper andra
• Talar sanning
• Turas om att bestämma
• Frågar om någon vill vara med
• Är hjälpsam
• Leker
• Förstör inte eller säger att någons teckning är ful
• Knuffas inte
• Berättar direkt för en vuxen om något inte känns bra.
• Hälsar på varandra
• Var mot andra som du vill att de ska vara mot dig

Föräldrar

• Tar del av all information som vi sänder ut/ finns på vår hemsida
• Berättar direkt för personalen om något inte känns bra
• Berättar gärna för personalen när något är bra
• Kommer på föräldramöten och utvecklingssamtal
• Är intresserade av och följer sitt barns utveckling
• Hälsar på varandra

Dela: