Kunskapskrav

Vi på Lugnets skola har valt att bryta ned det centrala innehållet samt kunskapskraven från Lgr11. I årskurs F-2 har vi plockat ut "Mål på vägen" som visar en progression av barnens lärande från att de börjar i förskoleklass till att de når kunskapskraven i årskurs 3. Syftet är att synliggöra barnens väg till att nå kunskapskraven.

Svenska

I svenska möter vi språket i skogen, samlingen och på smartboarden. Utöver läsning och skrivning tränar eleverna i sin språkliga utveckling även förmågan att uttrycka känslor och förstå hur andra känner. Kunskapskraven i svenska hittar du här.

SO

Elevernas kunskaper om samhället ger dem verktyg att orientera sig och att ta ansvar för sitt handlande. Det historiska perspektivet ger dem inblick i hur det var, är och kanske kommer att bli. Kunskapskraven i SO hittar du här.