Kultur och skapande

...arbetar vi med alla våra sinnen, lyssnar, tittar, luktar, smakar och känner. Kunskap kan nås och visas på många olika sätt. Vi ska använda många olika estetiska uttryckssätt. Vi ska utnyttja det rika kulturutbudet som en storstad ger.

Dela: