Föräldrasamverkan

Vi tror att en av vägarna mot en framgångsrik skola är inflytande och delaktighet. Där alla såväl elever, personal och föräldrar känner att de på riktigt kan påverka. Det är viktigt att vi möts och samtalar med varandra. För att föräldrar ska ges möjlighet till detta krävs att skolan är bra på att informera och förklara hur vi tänker och varför vi gör som vi gör. Det kan handla om allt från budget till verksamhet och visioner.