Elevhälsa

Tillsammans arbetar vi med att underlätta för elever som är i behov av inte enbart pedagogiska åtgärder. Det kan till exempel handla om fysiska, psykologiska och sociala svårigheter.
Vi träffas varje tisdag 13.00-15.00.
Större utredningar som kräver psykolog eller logoped går via skolsköterskan.

Länkar

 • Preventionsenheten

  Preventionsenheten för barn och ungdom, Södermalm. Här kan du få hjälp med individuella samtal, familjesamtal, föräldrakurser mm.

 • Gruppverksamhet Skilda världar

  Preventionsenheten Södermalms gruppverksamhet Skilda världar, för den som har skilda föräldrar

 • BRIS

  Barnens Rätt I Samhället

 • BUP

  Barn och ungdomspsykiatrin i Stockholm, har många bra länkar. Du kan ställa anonyma frågor och få svar.

 • BRIS för vuxna

  Bris för vuxna

 • Mediebarn

  En sida för vuxna om barn och ungas datorvanor

 • Rädda barnens föräldratelefon/mail

  Ibland är det svårt att vara förälder, ring eller mejla till Rädda barnens föräldratelefon/mail