Bygget av Lugnets Skola

Med ballonger som släpptes upp av elever från Lugnets skola och tal av skolborgarrådet Lotta Edholm togs på tisdagen 20/3 2012 det första spadtaget för Lugnets skola i Hammarby Sjöstad. Skolan som beräknas vara klar runt årsskiftet 2013-2014 ska inledningsvis inrymma skola från förskoleklass till årskurs 6, men även förskola.

- Stockholm växer. Det blir fler och fler barn som går i skolan, inte bara här utan i hela Stockholm, sade skolborgarrådet Lotta Edholm i sitt tal.
Skolan som ska bidra till att tillgodose behovet av skolplatser i den kraftigt växande stadsdelen Sjöstaden, har byggts med flexibilitet i åtanke. För att det ska vara enkelt att anpassa lokalerna till verksamheten är i stort sett alla rum byggda med lika stora rum.

- Att alla rummen och hemvisten är lika stora innebär att det finns en möjlighet att flytta runt verksamheten och anpassa med inredning. Det gör flexibiliteten större än om vi hade byggt särskilda rum enbart för en viss aktivitet, säger Thomas Eriksson, projektledare för Skolbyggnation för ett växande Stockholm.

Rektor på Lugnets skola, Agneta Bodin-Söderström, ser fram emot att den nya lokalen blir klar. En viktig del i Lugnets skolas arbete är utevistelse, och det är något som Agneta Bodin-Söderström gärna fortsätter med i de nya lokalerna. (läs mer om arbetet vid Lugnets skola i LÄRA Stockholm nr 1-2012)

- Utevistelse är en viktig del av pedagogiken. I den nya lokalen får vi också tillgång till ett pedagogiskt rum ute på ett av husens tak. Det blir ett jättespännande pedagogiskt rum att utnyttja.
Här ska vi ha vårt egen Tom Tits-verksamhet säger Agneta Bodin-Söderström.

Lugnets skola byggs även med ambitionen att nå miljöklassningen ”Guld” enligt miljöklassningssystemet Miljöbyggnad. Den blir i så fall den första miljöklassade skolan i Stockholms stad.

Dela:
Kategorier: