Arbetssätt

Utomhusvistelse

...Vi vet att vi människor oavsett var vi bor och i vilken tid vi lever i är beroende av naturen och behöver samspela med den på ett klokt sätt
Så på Lugnets skola....

Kultur och skapande

...Vi vet att kultur och skapande är en möjlighet att hämta kraft, glädje och gemenskap
Så på Lugnets Skola...

Mentorskap

...Vi vet att vi människor oavsett var vi bor, hur gamla vi är och i vilken tid vi lever i behöver bli sedda, uppskattade och känna tillhörighet
Så på Lugnets Skola...

No/Teknik

...Vi vet att vi lever i en högteknologisk tid som ställer stora krav på oss i vår vardag
Så på Lugnets skola....   

En del av världen

...Vi vet att vi är en del av världen och att den finns närmare än vi tror
Så på Lugnets Skola...