Till innehåll på sidan

Start

Lugnets skola – en mötesplats för små och stora

Lugnets förskola och skola startade hösten 2011 i Hammarby Sjöstad på Södermalm i Stockholm. Under vårt första läsår var vi ca 100 förskolebarn och ca 100 förskoleklassbarn. Idag är Lugnets skola en f-6 skola med cirka 900 elever.
Lugnets Skola är en toppmodern skola som präglas av en lustfylld och stimulerande miljö för kunskapstörstande barn.

Utgångspunkten är tron på den enskilda människan, på hennes vilja att göra det som är gott. Vi ska skapa förutsättningar för ett livslångt lärande i en miljö som präglas av ömsesidig respekt och dynamiskt samspel människor emellan. Våra små och stora barn ska lära sig att ta eget ansvar och utvecklas i sitt lärande utifrån egna förutsättningar. De ska känna sig stolta över sina prestationer utan att behöva jämföra sig med andra.
Vi ska arbeta med att stärka inflytande, medbestämmande och delaktighet för såväl barn, föräldrar som personal. Våra barn skall lära sig demokratiska spelregler genom praktisk erfarenhet.

För barnen är och skall pedagogerna vara viktiga vuxna och goda förebilder. De skall skapa god arbetsmiljö präglad av omsorg, trygghet och lust att lära. De är kompetenta att fatta kloka beslut för den verksamhet de är satta att leda. Detaljstyrningen av verksamheten ska skötas av personal och barn tillsammans.

Skolan är målstyrd. Ledningens uppdrag är att för elever, föräldrar och personal tydliggöra skolans olika mål. Tillsammans ska vi ha högt ställda mål så att vi utmanar oss själva. Barnen och eleverna ska ges möjlighet att hela tiden nå nya kunskapsmål.
Verksamhetens yttre gränser skall vara givna, men vi skall vara modiga och använda oss av den stora frihet som den målstyrda skolan ger oss. Då vågar vi tänka fritt, bryta invanda mönster och anta nya utmaningar! Vi är en del av världen och våra barn skall göras modiga och bli beredda att kliva ut i världen. 

SIST MEN INTE MINST SKA VI HA KUL TILLSAMMANS!

 

Nyheter

Lugnets gyllene ord

Lugnets Gyllene Ord

Utgångspunkten är att den enskilda människan vill göra det som är gott och ha roligt tillsammans med andra.

Dagens mat

Skolans kalender