Förskoleklass 2017-2018

Här är Informationsbroschyren till nya förskoleklasserna

 

Hej!

Ni har tackat ja för ert barn till en plats i förskoleklass på Lugnets skola.
Nedan finns information om vad som händer under våren.
Förskolepersonal bjuds in till informationsmöte om överlämning förskola-skola den 20/4-17.
Personal från Lugnets skola besöker förskolorna som har minst 2 barn som ska börja på Lugnets skola. Detta sker under v. 18-20. Vid detta tillfälle har ni som föräldrar möjlighet att boka in ett kortare samtal (15min) om det är något särskilt ni vill att vi ska veta om ert barn. Se separat schema. Om ni har ett barn i behov av särskilt stöd eller om ni önskar ett längre samtal med oss är ni välkomna att kontakta rektor Agneta Bodin-Söderström eller specialpedagog Linda Järvå. Se nedan för kontaktuppgifter.
Lugnets skola kontaktar de förskolor där det bara går ett barn som ska börja.
Informationskväll för föräldrar den 31/5 och 1/6 kl. 18.00 i matsalen på Lugnets allé 66. Samma information vid båda tillfällena.
Den 2/6 kl. 9.00 är barnen välkomna till Lugnets skola för att träffa personal som ska arbeta i förskoleklass. Barnen går antingen tillsammans med förskolan eller med er föräldrar. Det bestämmer ni.
Skolstart är den onsdag den 16/8-17.
Jourfritids finns 9/8, 14/8 och 15/8 men då finns ingen känd personal på plats att ta hand om era barn.
Skolan är helt stängd den 10/8 och 11/8.
Vänligen fyll i skolhälsans dokument (3 st.) som bifogas i detta brev, och lämna till skolsyster Malin Ridderström. Det går bra att lägga dem i brevlådan utanför hennes rum på Lugnets allé 66. Dessa behövs för att hon ska få tillgång till ert barns BVC-journal.

Vi ser fram emot att träffa er och era barn i höst!

Kontaktuppgifter

Rektor Agneta Bodin-Söderström
08-508 432 33
agneta.bodin-soderstrom@stockholm.se

Specialpedagog Linda Järvå
08-508 432 68
linda.jarva@stockholm.se